Creatieve therapie

Cliëntenstop

Helaas zijn wij genoodzaakt om tijdelijk een cliëntenstop in te voeren.
Wij kunnen voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.
Zodra de situatie verandert, zullen wij hierop inspelen en zal dit op de website vermeld worden.

Creatieve therapie en begeleiding

Juist voor mensen met een beperking of psychische klachten is het belangrijk om zichzelf te kunnen zijn en de rust en steun te krijgen, die ze nodig hebben.
Artista heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met een beperking of psychische problemen. Wij bieden individuele creatieve therapie, dagbesteding en ondersteunende en activerende begeleiding voor jong en oud.

Creatieve therapie

Individuele creatieve therapie biedt mensen, die bijvoorbeeld een trauma of verlies hebben meegemaakt de mogelijkheid, d.m.v. creatieve activiteiten, geleide fantasie en visualisatie, te werken aan het verwerkingsproces. Daarnaast wordt creatieve therapie toegepast voor het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, het verminderen van stress en stressgevoeligheid en bij gedragsproblemen en concentratieproblemen.

Creatieve dagbesteding, ondersteunende en activerende begeleiding

De begeleiding die wij bieden is flexibel en kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Uw hulpvraag staat centraal. Wij streven zoveel mogelijk naar maatwerk en kijken niet zozeer naar wat u niet kunt, maar juist naar wat u wel kunt. Van daaruit zoeken we samen naar de begeleiding die u nodig heeft en die bij u past.

Ondersteunende begeleiding
Bij ondersteunende begeleiding gaat het met name om het handhaven van de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving.

Activerende begeleiding
Bij activerende begeleiding gaat het om het ontwikkelen en/of verbeteren van vaardigheden, die de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving vergroten.

Tarieven
Aangezien wij therapie en begeleiding op maat bieden en de tarieven afhankelijk zijn van de soort therapie of begeleiding, het aantal uren en op welke tijd de therapie of begeleiding geboden wordt, bespreken we dit graag met u persoonlijk. Betaalt u vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) dan wordt er geen BTW in rekening gebracht. Indien u kiest voor therapie, begeleiding of dagbesteding aan huis, worden reiskosten ad. € 0,47 per km in rekening gebracht als de enkele reisafstand meer dan 15 km bedraagt.

Artista werkt nauw samen met o.a. de gemeente Ermelo.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

PGB informatie

De hieronder vermelde PGB informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, doorgevoerd door het ministerie van VWS.

Persoonsgebonden budget
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Overweegt u om een persoonsgebonden budget aan te vragen? Kijkt u dan op de website van Per Saldo voor meer informatie: www.pgb.nl. Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

De zorgaanvraag
Neem voor een zorgaanvraag (pgb) contact op met uw gemeente.

Het budget
U kunt niet meer zelf uw budget beheren. Dat is tegenwoordig in handen van het SVB. U kunt uw rekeningen indienen bij het SVB, waarna zij vanuit uw budget de betaling uitvoeren. Meer informatie vindt u op: www.svb.nl

Handige adressen

Begeleiding en therapie op maat
T: 0341-554979
www.begeleidingentherapieopmaat.nl

Gemeente Ermelo
T: 0341-567321/411499
WMO loket Ermelo

Gemeente Putten
T: 0341-359611
WMO loket Putten

Gemeente Harderwijk
T: 0341-411911
WMO loket Harderwijk

Per Saldo
T: 0900 -742 48 57 (€ 0,20 per min.) ma-do 10.00-17.00 uur
www.pgb.nl

SVB
T: 030-2648200
www.svb.nl

CIZ Centrum Indicatiestelling zorg
T: 088-7891000
www.ciz.nl

Rijksoverheid Regelhulp
T: 0800-0126 / 030-7897878
www.regelhulp.nl

Zorgwijzer
veranderingen in de zorg
www.zorgwijzer.nl