Mozaïekbanken project voor de Gemeente Ermelo. Vier banken en twee beelden met glasmozaïek langs de fietsroute van Ermelo naar de schaapskooi op de Ermelose heide.

Het wijkplatform Ermelo-Oost heeft Artista gevraagd om mee te denken over de besteding van een eenmalig door de gemeente Ermelo toegekend bedrag, conform de volgende doelstellingen:

kunst in de wijk - functionele kunst - kleur in de wijk - rustpunten - speelmogelijkheid

Artista kwam met het voorstel om 4 gietstenen banken en 2 betonnen schapen met lammeren te bekleden met kleurrijk glasmozaïek en deze te plaatsen langs de fiets/wandelroute van het dorp naar de schaapskooi. Dit voorstel werd positief ontvangen door het wijkplatform en kreeg vervolgens de goedkeuring van de gemeenteraad. Hierop is Anneke Kamerling samen met haar collega’s Esther Koppe-Verburgt, Fernanda Hulman-Bijker en Henny Verburgt-Tomassen de uitdaging aangegaan om met een beperkt palet aan vaste kleuren, zonder de mogelijkheid tot mengen en gebonden aan materiaal en vorm, afbeeldingen te creëren, die tot ieders verbeelding spreken, met als uitgangspunt dat de kunstwerken vriendelijkheid en toegankelijkheid zouden uitstralen, dat jong en oud ervan zou kunnen genieten en dat de kunstwerken realistische afbeeldingen zouden bevatten en geïntegreerd zouden zijn in hun omgeving. De mozaïeken op de banken zijn gebaseerd op Ermelose thema's, zoals; "de Ermelose molen en de muziektent" "de witte pauw", "de Veluwse heideschapen” en "bos en wild". Ook de schapen en lammeren zijn met mozaïek bekleed. De mozaïekbankjes zijn op donderdag 13 december 2007 geplaatst op de volgende locaties:

"Kleurrijk Ermelo"
Fernanda Hulman-Bijker
op het weitje aan de Putterweg te Ermelo.

"Ermelose pauwen"
Esther Suzanne Koppe-Verburgt
"1 schaap met 2 lammeren"
Esther Suzanne Koppe-Verburgt en Henny Verburgt-Tomassen
op het grasveld op de hoek Drieërweg/Varenlaan te Ermelo.

"Wildbank"
Henny Verburgt-Tomassen
bij de Parkeerplaats kruising Drieërweg/Grieteweg te Ermelo.

"Veluwse heideschapen"
Anneke Granum-Kamerling
"1 schaap met 2 lammeren"
Anneke Granum-Kamerling en Fernanda Hulman-Bijker
bij de Schaapskooi te Ermelo.

Projectleiding: Artista.


Kunstprojecten op maat
Sociale kunstprojecten
Kunstprojecten voor scholen
Opdrachtgevers